Herroepingsformulier

Beste Klant, als u de overeenkomst wilt herroepen, gelieve deze tekst naar uw email te kopieren, invullen en terugzenden naar:

 

Aan Rotary Club Zaventem, de Croix d'Heuchinlaan 15 - 1820 Steenokkerzeel

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede

dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende goederen/levering

van de volgende dienst (*)

herroep/herroepen (*):

___________________________

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

___ / ___ / ___  -  ___ / ___ / ___

Naam/Namen consument(en):

 _______________________

Adres consument(en):

_____________________________  nr ___   

 PC ______  Gemeente  _________________

Handtekening van consument(en):

_________________________________

Datum:

___ / ___ / ___

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.